Dunavska cyclo ruta

Europska biciklistička ruta duž Dunava izuzetno je zanimljiva kod Iloka zbog visinske razlike i raznolikosti krajolika sa specifičnim lesnim zaravnima i usjecima.
Ova dobro označena cesta dio je europske biciklističke rute duž Dunava od izvora do ušća (Eurovelo 6), koja Hrvatskom prolazi od Udvara (Mađarska) do Iloka (138 km). Iločki dio rute (17 km) prolazi kroz Mohovo, Šarengrad i Ilok te je zbog dojmljivog krajolika izuzetno zanimljiv. Pored ove rute na području Vukovarsko-srijemske županije osmišljena je i ruta koja povezuje savsku sa dunavskom - «Ruta Srijem», sa nekoliko pravaca i raznolikom ponudom.

Off road ruta "Put vinograda" vodi Vas od Vukovara do Šarengrada/Iloka, kroz prirodu i vinogorje, te je po tome i dobila naziv. 

U Iloku je većina smještajnih objekata Bike&Bed friendly, a u Šarengradu i Iloku postavljena su i biciklistička odmorišta. Gosti koji ne dolaze biciklom mogu ih iznajmiti u nekim od smještajnih objekata te se provozati mjestom i okolnim pravcima.

Mapu cyclo ruta ovog područja preuzmite ovdje 
Besplatni mobilni vodič "Dunavske rute" s mapama preuzmite ovdje: https://en.eurovelo.com/ev6/croatia

ERROR IN MODULE:
Value:
Params:
Exception: System.ArgumentNullException: Value cannot be null. Parameter name: virtualPath at System.Web.VirtualPath.Create(String virtualPath, VirtualPathOptions options) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(String virtualPath) at CMS.Util.CMSContainer.addCMSModule(String module_path, String parameters)