Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Rekonstrukcija zidina, zgrade Žitnice, Podrumareve kuće i Franjevačkog samostana u Iloku

(KK.06.1.1.13.0005)

Projekt Rekonstrukcija zidina, zgrade Žitnice, Podrumareve kuće i Franjevačkog samostana u Iloku (KK.06.1.1.13.0005) provodi Grad Ilok s partnerima (Iločki podrumi d.d., Franjevački samostan i Turistička zajednica Županije Vukovarsko-srijemske) u periodu od 02.09.2016. – 02.06.2023. godine.

Ukupna vrijednost projekta: 8.915.952,14 eura

Ukupni prihvatljivi troškovi: 8.529.044,78 eura

Bespovratna sredstva: 6.689.859,01 eura

Intenzitet EU potpore: 78,4362045%

Kratki opis projekta:

Projekt se sastoji od rekonstrukcije četiri komponente: zidina, zgrade Žitnice, Podrumareve kuće te Franjevačkog samostana.

Zidine su zaštićeno kulturno dobro i obuhvaćaju najveći dio projekta koji okružuju jezgru Iloka. Današnji obrambeni pojas kula, polukula, bastiona i spojnih zidova, samo je dio fortifikacije čiji počeci sežu u 13. stoljeće. U 15. stoljeću se proširuje prema zapadu obuhvaćajući gotovo cijeli prostor platoa s bivšim podgrađem i završava početkom 16. stoljeća izgradnjom polukružnih bastiona i gradske citadele, s utvrđenim palasom knezova Iločkih.

Ispod zatravnjenog zemljanog nasipa ravnog tvrđavskog platoa kriju se arheološki ostaci još dviju gotičkih crkava, džamije i turbeta, a buduća sustavna arheološka istraživanja vjerojatno će otkriti ostatke većeg broja zasad nepoznatih srednjovjekovnih građevina.

Sačuvani su ostaci turskog hamama interpoliranog u jednu četvrtastu kulu i dobro očuvano turbe između hamama i ostataka džamije. Ukupna dužina sačuvanog obrambenog zida veća je od 1200 metara s četiri četvrtaste kule, šest okruglih polukula i jednim kružnim bastionom. Rekonstrukcijom zidina  vratit će im se izvorni sjaj, a postat će i najznačajnija iločka kulturno turistička atrakcija temeljena na održivom upravljanju i kvalitetnoj ponudi.

Zgrada Žitnice zaštićeno je kulturno dobro, nalazi se u centru jezgre te je sama po sebi značajna kulturno-povijesna baština. Prvenstvena namjena objekta u funkciji je razvoja kulturnog turizma, a uredit će se prezentacijska dvorana, info centar i smještajni kapaciteti. U sklopu objekta bit će stalni galerijski postav posvećen tramincu i njegovoj prezentaciji kroz povijest, od prvog trsa do danas, kao i brojni drugi kulturni sadržaji.

Projektom je predviđena rekonstrukcija unutar postojećih gabarita, opremanje i prenamjena u zgradu ugostiteljsko-turističke svrhe – smještajne jedinice hotelskog tipa (12 jedinica) uz poštivanje svih konzervatorskih uvjeta koji se odnose na očuvanje zatečenog građevnog sklopa zgrade, vanjskog izgleda zgrade, očuvanja konstruktivnih dijelova zgrade te zatečenog broja etaža.

Žitnica je gospodarska zgrada bivšeg iločkog vlastelinstva, u kojoj se skladištilo i čuvalo žito. Izgrađena je početkom 19. stoljeća i zadržala je izvorni oblik i prostornu strukturu. To je dvokatna građevina pravokutnog tlocrta. Unutrašnjost je podijeljena na tri otvorene etaže s drvenim stropovima i stupovima i još dvije etaže na tavanu. Uz vlastelinske podrume danas je jedini preostali gospodarski objekt vlastelinstva Odescalchi. Zgrada Žitnice nalazi se u vlasništvu partnera Iločki podrumi.

Podrumareva kuća, kao dio jezgre, također predstavlja značajnu kulturno-povijesnu baštinu. Prvenstvena namjena objekta je razvoj kulturnog turizma i to prenamjenom prostorija za stalni galerijski postav posvećen Nikoli Iločkom te povijesnom načinu proizvodnje vina u ovom kraju, poslovnim prostorima i mini smještajnom objektu od dva apartmana. Projektom je predviđena sanacija i adaptacija postojeće zgrade te opremanje uz poštivanje svih konzervatorskih smjernica te rezultata provedenih konzervatorsko-restauratorskih istraživanja. S obzirom na karakter i očuvanost zgrade potrebno je maksimalno poštivati zatečeno stanje i očuvati sve izvorne elemente zgrade. Pročelja je potrebno obnoviti prema starim fotografijama, zatečenim ostacima i dostupnoj arhivskoj građi kako bi se vratili u izvorno stanje. Nalazi se u vlasništvu partnera Iločki podrumi.

Franjevački samostan je zaštićeno kulturno dobro, a rekonstrukcijom tri krila samostana osigurat će se održavanje nosivih konstrukcija za osiguranje stabilnosti i sigurnosti građevine. Franjevački samostan Sv. Ivana Kapistrana u Iloku je povijesna i kulturna građevina te je važan integrativni dio turističke ponude grada Iloka. Donji dio zapadnog krila samostana predviđen je za posjetitelje samostana gdje će se moći vidjeti galerija kamenih restauriranih ostataka iz srednjovjekovnoga grada koji su izloženi u donjem hodniku zapadnoga dijela.

Na katu je predviđena galerija slika sv. Ivana Kapistrana i njegov život u slikama, a drugi dio je predviđen kao dvorana za prezentaciju i susret s gostima, turistima ili hodočasnicima i prezentacija oslika na zidu koji je sačuvan. U sjevernom djelu u prizemlju je blagovaonica i ulazak u kulu gdje je knjižnica, tj. biblioteka samostana. Na katu sjevernoga djela je predviđen muzej umjetnina i muzej sv. Ivana Kapistrana, a na hodniku nastavak galerije slika.

U sredini je terasa s pogledom na Dunav. Crkva će biti stalno otvorena za sve posjetitelje grada Iloka, kao i dvorište s pogledom na samostan. Rekonstrukcija samostana je započela te se ispravljaju neadekvatne nadogradnje i vraća se prvotni oblik s naglascima na srednjovjekovnu konturu jezgre i njezinih obrambenih zidina. Poseban aspekt je na vanjskoj formi na kojoj je vidljiv stari stil gradnje i povijesni presjek s nadzorom konzervatorskog odjela Vukovaru.

U unutrašnjem dijelu samostana sjeverno krilo je predviđeno za franjevački muzej s tematikom sv. Ivana Kapistrana i povijesnim presjekom rasta i razvoja samostana, vjere i kulture. U istočnom dijelu je predviđena galerija slika i povijesnog razvoja samostana i grada s pogledom na Dunav s franjevačke terase – vidikovca za posjetitelje. U sjevernom prizemlju je smještena franjevačka blagovaonica (s kamenim portalom i vratima iz 17. stoljeća) i u kuli knjižnica (16. – 21. stoljeće) koja se također može posjetiti.

Cilj projekta:

Revitalizacija i revalorizacija kulturne baštine kroz rekonstrukciju zidina, zgrade Žitnice, Podrumareve kuće i Franjevačkog samostana u gradu Iloku.

Očekivani rezultati projekta:

  1. Porast očekivanog broja posjeta mjestima kulturne i prirodne baštine i znamenitostima koja primaju potporu
  2. Povećanje broja novozaposlenih u turističkom sektoru
 

Za više informacija o projektu: Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije, tel: 032/338 425, mob: 091 324 3701, Glagoljaška 27, Vinkovci, mail adresa: visit@srijem-slavonija.eu

 

VIDEO

 

FOTOGALERIJE

Provjerite našu ponudu

Franjevački samostan

Zgrada Žitnice

Zidine