Kontakt

Turistička zajednica grada Iloka

Adresa: Trg sv. Ivana Kapsitrana 5 (kurija Brnjaković)
Tel: +385 32 590 020
e-mail: info@visitilok.hr
url: visitilok.hr
VisitIlok.croatia.hr
www.facebook.com/tzgiloka
www.instagram.com/visit_ilok/

Predsjednica Skupštine i Turističkog vijeća, gradonačelnica Marina Budimir, dr. med.