Položaj

Stari kraljevski grad Ilok razvio se na Dunavu, između obronaka Fruške gore u području povijesne regije Srijem.

Nekad se iločko vlastelinstvo prostiralo od Vukovara na zapadu pa sve do Petrovaradina na istoku.

Današnji Ilok broji oko 5054 stanovnika, a osim samog gradića Iloka obuhvaća i naselja Bapsku, Šarengrad, Radoš i Mohovo.

U Iloku živi najveća zajednica slovačke nacionalne manjine u Hrvatskoj koja je dodatno bogatstvo našoj kulturi i povijesti.

Četiri granična prijelaza na području grada vodi ka Srbiji (Vojvodini).

Državna cesta D2 vodi prema Vukovaru, Osijeku, Vinkovcima i Zagrebu, a južno prema BiH.